KONFERANS

Konferansta bildiri ücreti talep edilmeyip, katılım ücretsizdir..

Özet Son gönderim Tarihi : 20 Kasım 2017 Tam Metin Son Gönderim Tarihi : 01 Aralık 2017

Konferans bildiri kayıtları için : openconf.ab.org.tr
Bildiri gönderecek Yazarlar için bilgi notu : Linki Tıklayınız...

KONFERANS KONULARI

1 Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
2 Sanayi Devrimi 4.0
3 Yapay Zeka
4 İnternet ve Sosyal Bilimler
5 E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
6 Açık Kaynak Ders Araçları ve MOOC
7 Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
8 Eğitim Yönetimi ve Bilişim
9 Sosyal Ağlar: Eğitim ve İş Dünyası
10 Yeni Medya
11 Temel Bilimlerde Bilişim
12 E-İş, M-İş ve Yeni/İnternet Ekonomisi
13 Internet, Demokrasi, Katılım, Saydamlık
14 Engelsiz Bilişim ve W3C
15 İnternet yasakları, sansür ve zararlı içerik
16 Gizlilik, bireysel haklar, mahremiyet
17 İnternet Yönetişimi ve STK’lar
18 Digital Aktivizm, Siber Kültür
19 Sayısal Bölünme, KİEM, İnternet Evleri
20 İnternet’te Türkçe kullanımı ve İçerik
21 Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6
22 Mobil Ağ Teknolojileri ve Uygulamaları
23 Yeni Internet teknolojileri
24 Wiki, RSS ve birlikte çalışma ortamları
25 Web 3.0, Semantik Web ve Xml
26 e-çevre, e-atık, yeşil BT
27 E-tarım, Tarımsal Bilişim
28 İnternet ve Medikal Bilişim
29 İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
30 Mekansal Bilişim, CBS ve Mashup
31 Açık/Bilgiye Erişim ve İfade Ozgürlüğü ¨
32 Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
33 E-kütüphanecilik, E -Kaynaklar, e-kitap
34 Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
35 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
36 Başarı Hikayeleri
37 Türkiyenin BT Stratejisi ve Eylem Planı
38 Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
39 Nesne ve Birey için Kimlik Yönetimi
40 Bilişim güvenliği ve güvenlik sistemleri
41 Kriptoloji ve E-imza
42 Yazılım Mühendisliği
43 Yazılım Geliştirme Ortamları
44 Açık Donanım ve Gömülü Sistemler
45 Sistem ve Ağ Yönetimi
46 Veri Madenciliği ve Veri Tabanları
47 Web Servisleri, Sunucuların ç alıştırılması
48 İnternet ve Sanat
49 Bulut/Kuantum Hesap ve Yüksek Başarım
50 İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
51 Bilişim Eğitimi, Bilgi Okuryazarlığı
52 Arttırılmış Gerçeklik, IPTV, VoIP
53 Açık Veri, Açık Devlet,
54 Yönetim Bilişim Sistemleri
55 Ozgür Yazılım, Açık Kaynak ¨
56 E-devlet: Türkiye Deneyimleri
57 Araştırma ve İnnovasyon Ağları
58 Kurumsal İnternet Politikaları
59 Universite Bilişim Sistemleri