AKADEMİK BİLİŞİM 2018 KONFERANSI SPONSORLUK

Bu yıl sponsor firma temsilcileri ile üniversite ve kamu kurumlarının bilgi işlem üst düzey yetkilileri ile bir araya geleceği, ikili görüşmelerde bulunabileceği ücretsiz yemek organizasyonu yapılacaktır.

STAND AÇMA VE SPONSORLUK AVANTAJLARI

 • Üniversite ve Kamu Bilişim birimlerindeki yönetici ve teknik personelleri ile iletişim imkânı,
 • Mevcut müşterilerini ve satışlarını korumak.
 • Yeni siparişler almak. 
 • Yenilikleri tanımak. 
 • Kısa ve orta vadede yeni müşteriler kazanmak(bir fuar yada konferansın ölçülebilen etkisi altı ay ile dört yıl sürebiliyor). 
 • Rakiplerin yeniliklerini öğrenmek. 
 • Ürünleri alternatif ürünler ile karşılaştırmak. 
 • Yeni dağıtım kanalları veya mümessiller bulmak. 
 • Düşünülen muhtemel fiyatları test etmek, tepkileri ölçmek. 
 • Değişik ürün dizaynlarına, ambalajlara karşı tepkileri ölçmek. 
 • Prestij sağlamak. 
 • Firma personelini eğitmek, motive etmek. 
 • Müşterilerine güven vermek. 
 • Mevcut müşterileri konferansa katılan rakiplere kaptırmamak. 

Geçmişi Akademik Bilişim Konferansları Listesi

ANA SPONSOR

 • A1,A2 Stantları 54m2 lik stant alanı verilecektir.
 • Ana konferans salonunda istediği gün ve saatte 30 dakikalık 3 sunum hakkı verilecektir.
 • Firma broşürleri konferans çantaları içerisinde dağıtılacaktır (3.000 Çanta).
 • Dağıtılacak USB (3.000 adet) belleklerde 300mb tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
 • Her tanıtım materyalinde firma logosu, standart sponsor firma logolarına oranla 4 katı büyüklükte kullanılacaktır.
 • Tüm toplantı salonlarının sahnelerine firma logosu yerleştirilecektir.
 • Firma kendisine verilecek stant alanının dekorasyonunu kendisi tasarlayacaktır.
 • Sosyal medya reklamlarında firma Logosuna yer verilecek (Facebook, Instagram, Youtube)
 • Organizasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak haber metinlerinde firma ismine yer verilecektir.
 • Tanıtım filminde firma logosuna yer verilecektir.

GENEL  SPONSORLUKLAR

 • Ana salonda ve yan salonda 4-15 metrekarelik stantlar aşağıda verilen konum ve alana göre değişen ücretlerde verilecektir
 • Dağıtılacak USB belleklerde 25 MB’a kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
 • Her tanıtım materyalinde firma logosu, standart sponsor firma logo boyutunda kullanılacaktır.
 • Firma kendisine verilecek alanın dekorasyonunu kendisi tasarlayacaktır.


STAND ALANLARI YERLEŞİMİ

         

GENEL SUNULAN HİZMETLER & BİLGİLER

 • Firma talep etmesi halinde bir masa ve iki sandalye verilecektir.
 • Akademik Bilişim boyunca bütün sponsorlara elektrik verilecektir.
 • Akademik Bilişim boyunca Wireless ve Kablolu İnternet erişimi verilecektir.
 • Akademik Bilişim boyunca salonlardaki içeceklerden ücretsiz faydalanabilir.
 • Akademik Bilişim boyunca organizatör genel temizlik (stand içi hariç) ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.